Hỏi đáp mới nhất

Hạch toán chi phí trích trước và quyết toán thuế TNDN

Câu hỏi: Đơn vị thường phát sinh các chi phí phải trả vào cuối năm, tuy nhiên do chưa thu thập đủ chứng từ nên không thể ...
08/11/2019 11

Thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất

Câu hỏi: Kính gửi Cục thuế, Xin được hỏi dịch vụ ngân hàng cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất có được xem là dịch vụ xuất khẩu cung ứng trực tiếp ...
24/10/2019 39

Chứng từ hạch toán chi phí hợp lệ đối với khoản chi khuyến mại bằng tiền

Câu hỏi: I. Ngày 7/10/2019 công ty tôi đặt câu hỏi trên hệ thống đối thoại như sau: Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực phân phối ...
15/10/2019 64

Các Đơn vị tham gia trả lời tại Hệ thống