Hỏi đáp mới nhất

Thuế đầu vào 5%

Câu hỏi: - Công ty chúng tôi là công ty thương mại bình thường, mua hàng hóa đầu vào là 5% rồi bán tiếp thì chúng tôi ...
13/07/2018 11

Thuế đầu vào 5% (lần 2)

Câu hỏi:  Công ty chúng tôi là công ty thương mại bình thường, mua hàng hóa đầu vào là 5% rồi bán tiếp thì chúng tôi xuất ...
13/07/2018 6

Xuat hoa don

Câu hỏi:   Kính gửi: Phòng tuyên truyền hổ trợ- Cục thuế Thành Phố Hồ Chí Minh   Tên công ty: Công ty TNHH Giải Pháp VMT MST: 0312791734 Giấy chứng nhận ...
09/07/2018 9

Các Đơn vị tham gia trả lời tại Hệ thống