Hỏi đáp mới nhất

Chi phí hợp lệ

Câu hỏi: Kính gửi: Cục Thuế Đơn vị chúng tôi gửi tới Quý Cơ quan một câu hỏi như sau: Tháng 08/2022 chúng tôi nhận hoá đơn ...
11/08/2022 116

BHXH trong thời gian thử việc

Câu hỏi: Công ty và người lao động ký kết thư mời nhận việc, trong đó ghi thời gian thử việc là 2 tháng và mức lương thử việc ...
18/08/2022 202

Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi: Kính chào Ban điều hành. Ban điều hành vui lòng cho tôi hỏi. 1) Tiền phụ cấp xăng xe, điện thoại hàng tháng có tính thu nhập ...
08/07/2022 142

Các Đơn vị tham gia trả lời tại Hệ thống