Hỏi đáp mới nhất
 • Câu hỏi: Để đảm bảo thực hiện đúng, và thống nhất chế độ chính sách giữa các công ty con trong cùng tập đoàn tại các địa ...
 • Câu hỏi: Kính gửi quý cơ quan, công ty tôi có một số  trường hợp nhờ anh chị trả lời giúp như sau: Công ty tôi có ký ...
 • Câu hỏi: Kính gửi Cục thuế TP.HCM, Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, để đảm bảo theo kịp thị trường, chuẩn bị cho chiến lược ...
 • Câu hỏi: Kính gửi Quý cấp! Công ty tôi có thuê 1 nhóm lao động địa phương (cá nhân không kinh doanh) thực hiện dịch vụ bốc xếp ...
 • Câu hỏi: Công ty tôi và người lao động ký kết hợp đồng thử việc, trong đó ghi thời gian thử việc là 2 tháng, mức lương ...
 • Câu hỏi: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH Khi Công ty làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, người khai Hải quan theo quy định tại Khoản 58 ...
 • Câu hỏi: Kính gửi: CỤc thuế CHúng tôi, công ty TNHH First Kakoh Việt Nam thuộc ngành xây dựng. Công ty chúng tối có người lao động ở Phú ...
 • Câu hỏi: Kính gửi: CỤc thuế CHúng tôi, công ty TNHH First Kakoh Việt Nam thuộc ngành xây dựng. Công ty chúng tối có người lao động ở Phú ...
 • Câu hỏi: Kính gửi: Cục thuế TP. Hồ Chí Minh Công ty TNHH First Kakoh Việt Nam, có mã số thuế là 0302259256, địa chỉ: A1.17.04 và A1.17.05, Sunshine ...
 • Câu hỏi: Kính gửi: Cục thuế TP. Hồ Chí Minh Công ty TNHH First Kakoh Việt Nam, có mã số thuế là 0302259256, địa chỉ: A1.17.04 và A1.17.05, Sunshine ...
 • Câu hỏi: Kính gửi: Cục thuế TP. Hồ Chí Minh Công ty TNHH First Kakoh Việt Nam, có mã số thuế là 0302259256, địa chỉ: A1.17.04 và A1.17.05, Sunshine ...
 • Câu hỏi: Kính gửi: Cục thuế TP. Hồ Chí Minh Công ty TNHH First Kakoh Việt Nam, có mã số thuế là 0302259256, địa chỉ: A1.17.04 và A1.17.05, Sunshine ...
 • MỘT SỐ LƯU Ý VỀ KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU GIẢI ĐÁP CÁC VƯỚNG MẮC HỘI ĐỐI THOẠI VỚI LÃNH ĐẠO CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2022

  Cục Hải quan Thành phố trình bày một số lưu ý về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu và giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp. https://docs.google.com/presentation/d/1xJKB6AtexnNN9s31tC8n7dUgN3UUPQ22/edit#slide=id.p1 ...

  CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA TRẢ LỜI CÂU HỎI DOANH NGHIỆP